Laden...

MAATWERK

KWALITEIT

FLEXIBILITEIT

PERSOONLIJKE AANDACHT

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Aanpak

Hoe ziet een gemiddelde dag huiswerkbegeleiding eruit?

  • Plannen: bespreking van het huiswerk dat in de agenda/Magister staat en en maken van de planning voor die dag.
  • Huiswerk maken: De leerling gaat het huiswerk zelfstandig maken en leren. Tijdens het maken van het huiswerk is er gelegenheid om inhoudelijke vragen op ieder vakgebied te stellen. De begeleiders zorgen voor een lage drempel om vragen te stellen.
  • Overhoren en/of controleren: nadat het gemaakte huiswerk af is, wordt de leerstof overhoord en nagegaan of het maakwerk af is. Dit geeft zekerheid dat er goed gewerkt is.
  • Als de leerling klaar is met het huiswerk voor de volgende dag, gaat hij/zij aan het huiswerk dat voor de overige dagen van de week gemaakt moet worden. Ook kan hij/zij extra oefeningen maken voor een vak dat extra aandacht nodig heeft.
  • Studievaardigheden: tijdens de begeleiding wordt er voortdurend gewerkt aan het aanleren van studievaardigheden. Leert hij/zij op de juiste manier, maakt hij/zij goede samenvattingen, verdeelt hij/zij het huiswerk goed.
  • Pauze: Na een uur werken is er een pauze.
  • Afsluiting: voordat de leerlingen naar huis gaan, is er een planning gemaakt voor de dagen dat de leerling niet in het instituut is. Wat gaat hij eventueel diezelfde avond nog studeren, wat en hoe maakt hij/zij morgen het huiswerk en wanneer wordt er geleerd voor de volgende proefwerken en so's.

Inventarisatie Studieproblematiek

Voordat we een leerling gaan begeleiden, vindt er een gesprek met de leerling en de ouders plaats. Tijdens dit gesprek wordt geïnventariseerd welke problemen er zijn en wat wij kunnen betekenen om deze problemen op te lossen. Voor iedere leerling wordt een dossier aangelegd. Hierin wordt het studiegedrag en de voortgang van de leerling bijgehouden. Op deze manier kunnen de ouders nagaan wat er tijdens de huiswerkbegeleiding gebeurt.

Wilt u uw kind inschrijven voor huiswerkbegeleiding of nader informatie, vul dan het formulier in: