Laden...

MAATWERK

KWALITEIT

FLEXIBILITEIT

PERSOONLIJKE AANDACHT

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Cito/Nio-training

Leerlingen uit groep 7 en 8 kunnen bij ons terecht voor training voor de CITO- en NIO-toetsen. Onze coaches hebben veel ervaring met het trainen voor deze toetsen en kunnen uw zoon of dochter een goede begeleiding geven voor het maken van deze toetsen. We beschikken over veel materiaal om te oefenen voor de toetsen, zodat de leerlingen een zorgvuldige voorbereiding krijgen.

Het onderstaande artikel geeft meer informatie en uitleg rond de recente discussie over de CITO-toets.

Jeanet Meijs in NRC: behoud Citotoets:

BON bestuurder Jeanet Meijs betoogt in NRC Handelsblad dat de cito-toets als laatste controlemiddel behouden moet blijven.

De Citotoets is de laatste jaren een media-event geworden: radio en tv zijn op basisscholen te vinden om te registreren van de juf best wel een beetje zenuwachtig is Aafke de nacht ervoor goed heeft geslapen en wat extra snoepjes van mama heeft meegekregen. De Citotoets is ooit in het leven geroepen omdat de destijds goed opgeleide onderwijzers en onderwijzeressen in hun advies misschien toch niet helemaal objectief waren en de achtergrond van het kind teveel lieten meetellen waardoor kinderen uit een hogere sociale klasse bij vergelijkbare prestaties toch een hoger advies kregen dan kinderen uit lagere sociale klassen. Lange tijd heeft het systeem van Citotoets in combinatie met schooladvies ook goed gewerkt, In de praktijk kwamen beide ook bijna altijd overeen.

UIt een onderzoek in 2012 waarin 6000 ouders werden ondervraagd over de verschillen tussen het schooladvies en de Citotoets bleek in een kwart van de gevallen het basisschooladvies niet overeen te komen met de uitslag van de toets.

Driekwart van de adviezen was dus op orde en toch willen steeds meer scholen af van die Citotoets. Hoe komt dat?

Er zijn allerlei oorzaken: zwarte scholen met achterstandsleerlingen, het verplicht publiceren van de resultaten door de scholen waardoor leerlingen vooraf worden uitgesloten van deelname aan de Citotoets vanwege het naar beneden halen van de gemiddelde score, de daling op alle gebieden van het onderwijsniveau, de verschillende didactische aanpakken in het basisonderwijs, de tegenwoordig vaak slecht opgeleide leerkrachten en niet te vergeten de opkomst van een aantal commerciƫle partijen die een dik belegde boterham willen verdienen met alternatieve Citotoetsen en die niets van onderwijs afweten.

Maar de belangrijkste reden is de controle van de overheid die in de Citotoets verborgen ligt. Controle is in Nederland en zeker in het onderwijs een vies woord, vooral voor directeuren en managers. De Citotoets toetst de taal en- rekenvaardigheden van acht jaar basisonderwijs en diezelfde toets geeft een totaalbeeld van de effectiviteit van het onderwijs, van de onderwijsgevenden en de leidinggevenden in de basisscholen. De overheid kan zo rechtstreeks de effectiviteit controleren van de inzet van het door haar verstrekte geld.

Die Citotoets legt dus het falen van die basisscholen te veel bloot en dat kan natuurlijk niet. Dat is een aantasting van de nog maar net verkregen autonomie in het basisonderwijs, een soort van onuitgesproken wantrouwen in de besteding van ons belastinggeld.

Jeanet Meijs is van mening dat de Citotoets moet blijven bestaan, ook al valt er veel aan te merken op die toets. Spellingkennis geeft immers met een meerkeuzetoets geen goed beeld van wat een leerling wel of niet weet. Dat weet je alleen als je leerlingen gewoon weer regelmatig een dictee laat maken. Ook komt er een aantal zaken niet aan de orde. Er wordt niet getoetst of een kind wel een fatsoenlijke zin kan samenstellen. Bovendien kun je aan die toets niet zien of het kind over voldoende inzicht, discipline en doorzettingsvermogen beschikt.

De Citotoets is nu nog het enige onafhankelijke controlemiddel op wat de basisscholen eigenlijk uitvoeren. Daarom moet de Citotoets blijven en niet verdwijnen omdat veel scholen dan terugvallen op het nattevingerwerk van slecht opgeleide parttime-juffen die met moeite boven het niveau van de beste leerling van groep acht uitstijgen, samen met een manager, die er zich er nauwelijks van bewust is dat er in zijn 'bedrijf' onderwijs wordt gegeven.

Het verhaal van Hinke Douma elders op deze site bevestigt de stelling van Jeanet Meijs dat de Citotoets moet blijven, als controle op wat er op school gebeurt.

http://www.beteronderwijsnederland.nl/nieuws/jeanet-meijs-nrc-behoud-citotoets

Heeft u interesse in CITO-training voor uw zoon of dochter? Neem dan contact met ons op of vul het aanmeldingsformulier in.