Laden...

MAATWERK

KWALITEIT

FLEXIBILITEIT

PERSOONLIJKE AANDACHT

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Diagnostiek

Onderzoek
De onderzoeken naar leerproblemen worden verricht door een psycholoog. Hierbij kunt u denken aan:

  • Intelligentieonderzoek
  • Dyslexieonderzoek
  • Dyscalculieonderzoek
  • Onderzoek naar taal- of rekenvaardigheden
  • Onderzoek naar geheugen-, aandacht- en concentratieproblemen
  • Leerstijlenonderzoek

Leerproblemen
Kinderen kunnen diverse problemen ervaren in het proces van het leren. Zoals met één of meerdere schoolvakken. Daarbij is er sprake van een samenhang met intelligentie, geheugen, aandacht, concentratie en motivatie. Doordat de gevolgen van de leerproblemen groot kunnen zijn voor het kind, kan het zinvol zijn om een onderzoek naar leerproblemen te doen. Hierbij wordt gekeken naar de oorzaken en gevolgen van het probleem. Daarnaast worden er praktische handelingsadviezen gegeven waar men mee aan de slag kan.

Bij leerproblemen zou men kunnen denken aan dyslexie en dyscalculie.

Dyslexie is een probleem met het leren lezen en/of spellen. Kinderen met dyslexie hebben moeite met het automatiseren van klanken en klankstructuren en/of spellingregels. Hierdoor verloopt het leesproces trager en is het lastiger om de diverse spellingregels toe te passen.

Dyscalculie is een probleem met het leren rekenen. Kinderen met dyscalculie hebben moeite met het automatiseren van getallen. Hierdoor is het lastiger om tafel- en/of redactiesommen (verhaaltjessommen) toe te passen.

Werkwijze diagnostiek

  • Intake: Tijdens een uitgebreid intakegesprek zal de hulpvraag en voorgeschiedenis worden besproken. Aan de hand daarvan wordt een onderzoeksvoorstel gedaan en vervolgens een afspraak gemaakt voor de afname van het onderzoek.
  • Onderzoek: De onderzoeken vinden onder schooltijd plaats op de vestiging van het huiswerkbegeleidingsinstituut. Afhankelijk van het type onderzoek zal er sprake zijn van één of meerdere onderzoeksdata.
  • Verslaglegging: De informatie uit de intake en de tests zullen worden uitgewerkt en verwerkt in een onderzoeksverslag.
  • Afronding: Tijdens een gesprek met ouders (en school) zullen de resultaten worden besproken. Daarnaast worden een aantal praktische handelingsadviezen gegeven. Tot slot wordt besproken welke vervolgstappen genomen dienen te worden en welke rol het huiswerkbegeleidingsinstituut hierin kan vervullen, zoals huiswerkbegeleiding, bijles of Remedial Teaching (RT).