Laden...

MAATWERK

KWALITEIT

FLEXIBILITEIT

PERSOONLIJKE AANDACHT

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Taal-en rekentoets

In het onderwijs staan taal en rekenen voortaan centraal. Het regeerakkoord van september 2010 bestempelt deze vakken als de kernvakken van het onderwijs en zet in op het vereenvoudigen van pakket, loopbaan en studie door doorlopende leerlijnen. Daarom moet de kennis in taal en rekenen op een hoger niveau worden gebracht.

De rekentoets is een zelfstandig onderdeel van de examens. De examens bestaan daarmee uit schoolexamens, centrale examens en de rekentoets. De leerlingen mogen de toets een keer herkansen. Deze herkansing staat los van de herkansingsmomenten bij het centraal examen.

Rekenen nog geen onderdeel van de uitslagregel, maar het cijfer komt wel op de resultatenlijst. Taal en rekenen moeten minimaal met één 5 en één 6 worden afgesloten door een examen. De verwachting is dat een deel van de leerlingen dit niet gaat halen. Dit kan komen door: het niveau is te hoog, de rekenbasis is niet (genoeg) aanwezig, het ontbreken van inzicht. Als uw zoon of dochter moeite heeft met rekenen en/of taal biedt het nemen van een aantal bijlessen een de uitkomst.

Onze coaches kunnen uw zoon of dochter helpen met vakinhoudelijke vragen over taal of rekenen, en daarnaast kunnen zij ook helpen met het aanleren van de benodigde studievaardigheden.

Heeft u interesse in begeleiding voor uw zoon of dochter? Neem dan contactformulier met ons op of vul het aanmeldformulier in.